Publikace:

  • BUDIŠ, P.: Elektronický podpis : a jeho aplikace v praxi. 1. vyd. Olomouc : Anag, 2008. 157 s. ISBN 978-80-7263-465-1.
  • DOSEDĚL, T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2004. 182 s. ISBN 80-251-0106-1.
  • DOSTÁLEK, L., VOHNOUTOVÁ, M.: Velký průvodce infrastrukturou PKI a technologií elektronického podpisu. 1. autoriz. vyd. Brno : Computer Press, 2006. 534 s. ISBN 80-251-0828-7.
  • HANÁČEK, P. - STAUDEK, J.: Certifikační infrastruktury veřejných klíčů, PKI. Učební text MU, Brno 2006., 40 s.
  • HONTAŇÓN, R.: LINUX - praktická bezpečnost. Ludvík Roubíček. Praha : Grada, 2003. 438 s. ISBN 80-247-0652-0.

WWW stránky: